Ambidextri: 

Förmågan att kunna skriva med båda händerna. Även kallad av Sissy: Bådhänthet. 


 

SedärnejmenharmanlärtsignågotnyttpåDENHÄRbloggen?
 
 

Kommentera

Publiceras ej